Lokacionet

Lokacioni gjindet vizavi zyreve të AAK-së, Prishtinë

 

Lokacioni gjindet në objektin e Albi Mall, në Veternikë,Prishtinë.

 

Lokacioni gjindet në objektin e Albi Mall, Fushë-Kosovë.